Dhr Peter van der Pas

Dhr Peter van der Pas

  • Ondernemer reïntegratie dak- en thuislozen in gem. Apeldoorn - Niet bezoldigd 
  • Ondernemer stageplaatsen USA - Niet bezoldigd 
  • Buschauffeur - Bezoldigd
  • Coördinator Jeugdwerk PKN kerk - Niet bezoldigd