Fedde Makkinga

Fedde Makkinga

Lid RVT thuiszorg organisatie "Rijnstad"- bezoldigd

Voorzitter patiëntenadviesraad "Onze Huisartsen"- bezoldigd

Lid Dorpsplatforn Oosterbeek - niet bezoldigd

Voorzitter Diaconie PKN Oosterbeek - niet bezoldigd

Voorzitter werkgroep White Ribben mile - niet bezoldigd

Voorzitter interkerkelijk diaconaal platform Renkum - niet bezoldigd

Lid colloquium voor de toetreding in het ambt van predikant van de PKN - niet bezoldigd