Juul Cornips

Juul Cornips

Foto van Juul Cornips

Contact informatie

E-mailadres:
j.cornips@renkum.nl
Logo van Raadsgriffie
Orgaan: Raadsgriffie Periode: van: 24 augustus 2020 tot: 28 februari 2021 Functie: Raadsadviseur / plv. griffier
Logo van Raadsgriffie
Orgaan: Raadsgriffie Periode: van: 1 maart 2021 tot: Functie: Griffier