Mevr Hermien Miltenburg

Mevr Hermien Miltenburg

  • Relatiemarketeer Wageningen University en Researchcentrum - Bezoldigd 
  • Voorzitter Personeelsvereniging Wageningen UR - Niet bezoldigd 
  • Bestuurslid NVS-NVL, Nederlandse Vereniging voor Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders - Bezoldigd 
  • Vriend Tuingroep Europaplein