Peter Kraak

Peter Kraak

Juridisch Strategisch Adviseur Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, - bezoldigd

Lid Werkgroep onderhoud Bato’swijk - niet bezoldigd

Lid Curatorium bijzondere leerstoel aanbestedingsrecht RUG - niet bezoldigd

Lid Curatorium bijzondere leerstoel aanbestedingsrecht UvA - niet bezoldigd