Robbert Schlette

Robbert Schlette

Directeur Groot Aandeelhouder B2B Booster B.V. - 100% aandeelhouder van deze inactieve Vennootschap - onbezoldigd