VergaderingVergadering van Commissie Bedrijvigheid
Datum: 14-10-2009 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: mr. E. Reinders
Griffier: Mw. R.C. Muller
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage