VergaderingVergadering van Commissie Bedrijvigheid
Datum: 12-11-2014 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
4
1
2
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage