VergaderingVergadering van Commissie Inwoners
Datum: 12-05-2014 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
Voorzitter: P. Minderhoud
Griffier: mr. M. Smits
2
3
1
8
5
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage