VergaderingVergadering van Commissie Inwoners
Datum: 11-05-2015 20:00:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
16
7
6
1
4
0
Algemene bijlage
Verslaglegging commissie Inwoners 11 mei 2015.pdf (pdf, 53.33 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage