VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-09-2009 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: mr. J.P. Gebben
Griffier: Mw. mr. J.I.M. le Comte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Voorzitter: P.J. van Lent
0
Voorzitter: mr. J.P. Gebben
0
0
0
0
0
Voorzitter: P.J. van Lent
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage