VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 02-11-2022 15:00 uur
Voorzitter: Mevr. A. Schaap
Griffier: Dhr. J. Cornips


Raadzaal
0
1
4
0
3
4
1
3
4
0
0
0
0
2
11
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst RAAD 31 oktober 2 november 2022 (pdf, 347,88 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage