VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 20-04-2022 20:00 uur
Voorzitter: Mevr. A. Schaap
Griffier: Dhr. J. Cornips


Raadzaal
0
0
2
8
0
1
2
1
0
Algemene bijlage
Agenda vergadering raad 20 april 2022 (pdf, 93,80 KB)
Besluitenlijst RAAD 20 april 2022 (pdf, 212,05 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage