VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 21-12-2022 20:00 uur
Voorzitter: Mevr. A. Schaap
Griffier: Dhr. J. Cornips


 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage