VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 21-12-2022 21:30 uur
Voorzitter: Dhr. T.H.J. Bartels
Griffier: Dhr. J. Cornips


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Algemene bijlage
Agenda Raad 21 december 2022-herbenoeming burgemeester (pdf, 42,19 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage