VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 01-11-2023 15:00 uur
Voorzitter: Mevr. A. Schaap
Griffier: Dhr. J. Cornips


Raadzaal
0
0
1
10
3
12
0
0
1
5
0
1
3
19
3
3
2
4
1
1
0
0
0
Algemene bijlage
Presentatie amendementen en moties 1 november 2023 (pdf, 162,34 KB)
Agenda Raad 30 oktober en 1 november 2023-def (pdf, 111,71 KB)
8. Besluitenlijst RAAD 30 oktober en 1 november 2023 (pdf, 172,76 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage