VergaderingVergadering van Jeugdgemeenteraad
Datum: 22-02-2019 08:45 uur


Raadzaal
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage