Raadscommissie 12 juni 2018 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Burgerspreekrecht.

  .
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  Actieve informatieplicht collegeleden.

  .
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4

  Rondvraag.

  .
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6

  Bestemmingsplan 'Boersberg 2, 2018'.

  Vaststellen
  Raadzaal
  4 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 8

  Ingekomen stukken.

  Ter kennisname
  Raadzaal
  61 documenten
  a. Onderhandelingen sportpark Wilhelmina; brief van het college van B&W van Renkum van 20 februari 2018, zaaknummer 68219.
  b. Uitvoeringsplan vrijwilligerswerk 2018-2019.
  c. Overdracht gymzaal Wolfheze; brief van het college van B&W van Renkum van 15 februari 2018, zaaknummer 66244.
  d. Centrumplan Doorwerth; brief van het college van B&W van Renkum van 23 februari 2018, zaaknummer 67943.
  e. Evaluatie proces burgerplanvorming centrum Doorwerth; brief van het college van B&W van Renkum van 30 januari 2018.
  f.Project herstructurering bedrijventerreinen/voortgang; brief van het college van B&W van Renkum van 20 februari 2018, zaaknummer 53595.
  g. Samenwerkingsovereenkomst Veluwe-op-1; brief van het college van B&W van Renkum van 12 februari 2018, zaaknummer 68205.
  h. Onderzoek toerisme en recreatie; brief van de Rekenkamercommissie gemeente Renkum van 11 januari 2018, zaaknummer 67216.
  i. Resultaten en acties Wmo 2017-2018; brief van het college van B&W van Renkum van 31 januari 2018, zaaknummer 67883.
  j. Voortgang centrum Landschap, Kunt en Cultuur, brief van het college van B&W van Renkum van 6 februari 2018, zaaknummer 47750.
  k. Beheer en onderhoud sportpark De Bilderberg; brief van het college van B&W van Renkum van 6 februari 2018, zaaknummer 67987.
  l. Inkoop leerlingenvervoer en vervoer zorgtaxi; brief van het college van B&W van Renkum van 6 februari 2018, zaaknummer 61677.
  m. Informatie over initiatief luchtmetingen in de leefomgeving van Renkum; brief van het college van B&W van Renkum van 5 februari 2018, zaaknummer 41939.
  n. Beheer en onderhoud Sportpark Wilhelmina; brief van het college van B&W van Renkum van 30 januari 2018, zaaknummer 54704.
  o. Nieuwbouw school Fluvius en PPO de Link/LOC Doorwerth; brief van het college van B&W van Renkum van 23 januari 2018.
  p. Onderzoeksplan interne audits 2018, art 213a Gemeentewet; brief van het college van B&W van Renkum van 9 januari 2018, zaaknummer 67716.
  q. Pilot flitsvergunning ODRA; brief van het college van B&W van Renkum van 16 januari 2018, zaaknummer 64913.
  r. Onderzoeksrapporten en bijbehorende verbeterplannen audits proceslandschap en P-systematiek; brief van het college van B&W van Renkum van 4 januari 2018,zaaknummer 30685/49315.
  s. Inzet blockchain tussen gemeente Renkum en Pluryn; brief van het college van B&W van Renkum van 16 januari 2018, zaaknummer 66008.
  t. Jaarverslag 2017 van de Wmo-adviesraad.
  u. Sub regionale woonagenda; brief van het college van B&W van Renkum van 15 maart 2018, zaaknummer 52535.
  v. Uitvoeringsplan Jeugd 2018; brief van het college van B&W van Renkum van 20 maart 2018, zaaknummer 70536.
  w. Jaarrekening 2017 MGR Centraal Gelderland 0-meting module inkoop; overdracht & governance; brief van het college van B&W van Renkum van 28 maart 2018, zaaknummer 70847.
  x. Jaarverslag 2017 Adviesraad Participatiewet.
  ij. Jaarstukken 2017 en liquidatiemonitor 4e kwartaal Permar WS.
  z. Maartcirculaire gemeentefonds 2018; brief van het college van B&W van Renkum van 9 april 2018, zaaknummer 72699.
  aa. Jaarverslag 2017 en Onderzoeksprogramma 2018 van de Rekenkamercommissie van de gemeente Renkum.
  bb. Project herstructurering bedrijventerreinen/verlenging projecttermijn; brief van het college van B&W van Renkum van 17 april 2018, zaaknummer 53595.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 9

  Sluiting.

  .
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)