Raadscommissie 12 februari 2019 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Burgerspreekrecht.

  .
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  Actieve informatieplicht collegeleden.

  .
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4

  Rondvraag.

  .
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5

  Bodem kwaliteitskaart.

  Vaststellen
  Raadzaal
  2 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6

  Financiering openbare verlichting.

  Budgetrecht
  Raadzaal
  geen documenten
  De commissievoorzitter zal gebruikmaken van art. 11 lid 3 van de Verordening op de Raadscommissies. Zij zal aan de raadscommissie voorstellen het agendapunt Financiering Openbare Verlichting van de agenda af te voeren.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 8

  Ingekomen stukken.

  .
  Raadzaal
  8 documenten
  a. Monitoring Regionaal Programma Werklocaties (RPW) regio Arnhem Nijmegen; brief van het college van B&W van Renkum van 14 december 2018, zaaknummer 86479.
  b. OZB 2019; brief van het college van B&W van Renkum van 12 december 2018, zaaknummer 85556.
  c. Prestatieafspraken met Vivare; brief van het college van B&W van Renkum van 14 december 2018, zaaknummer 78480.
  d. Uitvoeringsprogramma Wonen 2018-2019 subregio Arnhem e.o.; brief van het college van B&W van Renkum van 14 december 2018, zaaknummer 85910.
  e. Tariefstelling Ondersteuning Thuis 2018 en 2019; brief van het college van B&W van Renkum van 17 december 2018, zaaknummer 84480.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 9

  Sluiting.

  .
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)