VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 20-10-2021 20:00 uur
Voorzitter: Dhr. drs. P.G. Janssen
Griffier: Dhr. J. Cornips


Raadzaal
1
0
0
0
13
4
2
0
Algemene bijlage
Verslaglegging Raadscommissie 20 oktober 2021 (pdf, 187.17 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage