VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 21-09-2021 20:00 uur
Voorzitter: Dhr. mr. P.W. Kraak
Griffier: Dhr. J. Cornips


Raadzaal
0
4
5
0
Algemene bijlage
Verslaglegging Raadscommissie 15 september 2021 - vervolg op 21 september 2021 (pdf, 97,71 KB)
Verslaglegging Raadscommissie 15 september 2021- deel 1 (pdf, 157,04 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage