VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 09-11-2021 20:00 uur
Voorzitter: Dhr. ir. R.J.B. den Burger
Griffier: Mw. mr. J.I.M. le Comte


Raadzaal
1
1
0
0
3
5
3
4
2
1
0
Algemene bijlage
Verslaglegging Raadscommissie 9 november 2021 (pdf, 238.91 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage