VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 15-06-2022 20:00 uur
Voorzitter: Rita Weeda
Griffier: Juul Cornips


Raadzaal
0
0
0
0
21
4
5
5
9
4
0
Algemene bijlage
Verslaglegging Raadscommissie 15 juni 2022-def (pdf, 76.73 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage