VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 15-11-2023 20:00 uur
Voorzitter: Dorien Firet
Griffier: Liesanne van den Brink


Raadzaal
0
0
0
0
6
5
5
0
Algemene bijlage
Agenda raadscommissie 15 november 2023 (pdf, 45,23 KB)
Besluitenlijst Raadscommissie 15 november 2023 (pdf, 119,92 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage