VergaderingVergadering van Raadsontmoeting
Datum: 07-07-2021 20:00 uur
Voorzitter: Mw. H.J. Weeda
Griffier: Dhr. J. Cornips


Raadzaal
1
0
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage