VergaderingVergadering van Raadsontmoeting
Datum: 02-02-2022 20:00 uur
Voorzitter: Dhr. mr. P.W. Kraak
Griffier: Dhr. J. Cornips


Raadzaal
0
0
45 minuten 1
60 min. 3
75 min. 1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage