Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad, 30 juni 2021 15:00:00

Algemene vergader informatie

Raad - Perspectiefbrief + reguliere raad

Aanvang 15.00 uur
Pauze 18.00 uur 
Installatie Kinderburgemeester 19.30 uur
(Vervolg) raadsvergadering 20.00 uur

De raadscommissie adviseert de raad om het agendapunt 10, Bestemmingsplan Nico Bovenweg 44 van de agenda af te voeren. 

De besluitvorming omtrent agendapunt 6 (Jaarstukken 2020) en agendapunt 14 (Zienswijze begroting 2022 De Connectie) is op woensdag 14 juli 2021,

De komende tijd zullen alle vergaderingen van de raad, de raadscommissies en raadsontmoetingen weer ‘fysiek’ plaatsvinden in de raadzaal. Indien de ontwikkelingen rond corona daar aanleiding toe geven, zal weer worden overgegaan tot digitaal vergaderen.

Uiteraard worden bij alle vergaderingen de nodige veiligheidsmaatregelen in acht genomen. Helaas vinden de vergaderingen daarom nog altijd plaats zonder publiek. U kunt de vergadering volgen via raad.renkum.nl

Datum:
30 jun. 2021, 15:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mevr. A. Schaap
Griffier:
Dhr. J. Cornips

Algemene vergaderstukken (1)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal